KHÔNG NGẤU LÀ GÌ?

01/08/2019

HÀN KHÔNG NGẤU – là khuyết tật nghiêm trọng trong liên kết hàn, nó có thể dẫn đến nứt.

Hàn không ngấu sinh ra ở góc mối hàn, mép hàn hoặc giữa các lớp hàn. Phần lớn kết cấu bị phá huỷ đều do hàn không ngấu.

Nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84938558748