Cơ hội nghề nghiệp


Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ nhân sự cũng như chuẩn bị nguồn lực phát triển Dự án mới tại KCN Dầu Giây – Đồng Nai, chúng tôi đang cần tuyển những vị trí sau: