Cơ hội nghề nghiệp


Tuyển dụng Kim Tín

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển sản xuất kinh doanh Tập Đoàn Kim Tín cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau: