Tuyển dụng

 Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và vững chắc của tập đoàn, công tác tuyển dụng và đào tạo luôn được quan tâm hàng đầu tại tập đoàn Kim Tín.

Hằng năm, các cấp quản lý được sắp xếp tổ chức tham gia các lớp học nâng cao, các khóa đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng quản lý, đào tạo & phát triển nhân viên cấp dưới (hơn 100% cấp quản lý được đào tạo).

Lực lượng kế thừa cũng được nhận dạng và được đào tạo, trang bị kỹ năng nhằm đảm bảo cho quá trình phát triển và chuyển mình mạnh mẽ của tập đoàn Kim Tín.

Công tác tuyển dụng nhân sự cùng với tốc độ phát triển hiện nay của Kim Tín, ngoài lực lượng kế thừa, mỗi năm Kim Tín cần tuyển nhiều lao động có tay nghề, các chuyên viên, và các nhân viên quản lý cao cấp, cấp trung khác.