Tin trong ngành (Việt Nam)

Kim Tín hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2012

Với chủ đề “Kinh tế xanh: Có vai trò của bạn”, ngày môi trường thế giới năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển kinh tế xanh. Kinh tế xanh là xu hướng phát triển, là lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Kinh tế xanh cũng đang được xem là mô hình mới, giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Đây cũng là một yếu tố cần thiết để đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ.

So với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam được đánh giá là hội tụ nhiều lợi thế để phát triển kinh tế Xanh. Việt Nam có vị trí địa lý nằm trung tâm châu Á, một châu lục được đánh giá là đang và sẽ phát triển năng động nhất thế giới. Chúng ta được thiên nhiên ưu đãi, nền nông nghiệp phát triển với nhiều sản phẩm đứng trong top 5 thế giới. Việt Nam có chính trị ổn định, xã hội thân thiện, thuần nhất và người dân ôn hòa. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tập trung phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh, có sử dụng công nghệ cao để từng bước nâng cao sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế, từng doanh nghiệp, sản phẩm.

Chính vì vậy các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng không ngừng phấn đấu  trong việc bảo vệ môi trường để giữ vững được lợi thế trên, và công ty  Kim Tín là 1 trong số các công ty luôn đổi mới công nghệ, áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn; triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo. Hằng năm, công ty đều trích ra 1 phần ngân sách để thực hiện các chương trình về môi trường như: tổ chức ngày trồng cây, tổ chức các cuộc thi với chủ đề môi trường nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV trong toàn hệ thống,…Với thông điệp “Sống trách nhiệm” được Ban giám đốc triển khai từ năm 2011, Kim Tín sẽ luôn là một công ty tiên phong trong việc xây dựng một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.Lượt xem :1582