Tin nội bộ

KIM TÍN GROUP HOÀN THIỆN DỰ ÁN “BỘ TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC” SAU MỘT NĂM KHỞI ĐỘNG.
Gần một năm với sự nổ lực của rất nhiều CBNV Kim Tín Group, Bộ từ điển năng lực đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ngày 24/04/2019, trong buổi hội thảo lần 04 các nhóm đã làm việc hết mình để tăng tốc hoàn thiện dự án. Biết được tầm quan trọng của dự án cũng như phạm vi áp dụng của bộ từ điển năng lực, các anh chị rất tập trung làm việc.

Khung năng lực là một phương pháp quản lý nhân sự tổng hợp nhằm ứng dụng cho rất nhiều các hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Khung năng lực có thể sử dụng làm cơ sở để tuyển dụng đội ngũ quản lý và cán bộ có năng lực cũng như là cơ sở quan trọng cho hoạt động xây dựng chương trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo – quản lý. Các năng lực trong khung năng lực có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá ứng viên. Khác với bộ tiêu chuẩn tuyển dụng thông thường, doanh nghiệp có thể ấn định một những năng lực cần thiết phải đánh giá khi tuyển dụng và cấp độ tối thiểu mà một ứng viên khi được tuyển chọn. Khung năng lực cũng là cơ sở quan trọng hoạt động đào tạo, cụ thể là xác định nhu cầu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo phát triển đội ngũ quản lý và lãnh đạo.

Như những lợi ích đề cập ở trên, kết thúc giai đoạn này, Kim Tín Group sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện dành cho CBNV để ngày một nâng cao năng lực của mỗi cá nhân CBNV. Với chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững, Kim TÍn Group không ngừng thay đổi để phát triển nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt mang nét đặc trưng rất Kim Tín.

Lượt xem :298