Nghệ thuật sống

Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khắn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn Ngỗng bay bạn hãy nhớ....Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

Nhà không hẳn phải là một nơi có mái che, có kiếng lộng tứ bề nhìn thật đẹp, thật sang. Nhà là nơi mỗi thành viên quan tâm đến cuộc sống của nhau, nơi mọi người yêu thương nhau, cùng nhau lao động.

Có phải vì vậy mà chúng ta nên xây cho chính chúng ta những căn nhà vững chải có nền móng là tình yêu thương không?

Trong một hội thảo về tài chính, diễn giả rút ra một tờ 500.000 và hỏi khán giả: “Ai muốn có tờ 500.000 này?”.

Có một công nhân làm việc trong khoang lạnh của nhà ga. Một lần, sau khi vào khoang, cánh cửa bất ngờ đóng lại, nhốt anh ta ở trong. Anh ta kêu cứu nhưng không ai nghe. Anh ta cố gắng mở cửa nhưng không được.