Tài liệu kỹ thuật

Download

1. Lý thuyết ứng suất và biến dạng hàn và ý nghĩa của nó:
Khi hàn: các phần tử của kết cấu hàn bị nung không đồng đều tới nhiệt độ cao Þ gây nên ứng suất và biến dạng.
Tuỳ theo mức độ truyền nhiệt và cân bằng nhiệt độ, xảy ra sự thay đổi ứng suất và biến dạng một cách liên tục

Download

1. Cơ tính :
Là những đặc trưng cơ học biểu thị khả năng cuả kim loại hay hợp kim chịu được tác động của các loại tải trọng bao gồm:
a.Độ bền
b. Độ cứng

Download

Phương pháp này có tên gọi là hàn hồ quang kim loại trong môi trường khí bảo vệ. Hoặc tên thông dụng là hàn dây, hàn CO2. tên gọi quốc tế là GMAW (Gas Metal Arc Welding).