T S P : ĐẤT ĐÈN ĐẤT ĐÈN (CaC2)

M S P : ĐẤT ĐÈN (CaC2)

T S P : Que hàn thép carbon thấp GL-48

M S P : GL-48

T S P : Que hàn gang G-33

M S P : G-33

T S P : Dây hàn SAW EM-12K

M S P : EM-12K

T S P : Dây hàn lõi thuốc KF-71T

M S P : KF-71T

T S P : Que hàn TIG INOX ER308L

M S P : ER308L

T S P : KÌM HÀN 3G 3G

M S P : 3G

Vật liệu hàn Kim Tín - Vật liệu hàn Tig, Mig, Hàn Hồ Quang