T S P : Cáp hàn SAMWON

M S P : WC-DC

Cáp hàn Kim Tín