Câu hỏi & trả lời

Câu hỏi
NỨT LÀ GÌ? NHIỆT ĐỘ XUẤT HIỆN NỨT? CÁCH PHÁT HIỆN NỨT?


Trả lời
NỨT - Là một trong những khuyết tật nghiêm trọng nhất của liên kết hàn, nứt có thể xuất hiện trên bề mặt mối hàn, trong mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt.  Xem tiếp

Câu hỏi
RỖ KHÍ LÀ GÌ?


Trả lời
RỖ KHÍ - sinh ra do hiện tượng khí trong kim loại mối hàn không kịp thoát ra ngoài khi kim loại mối hàn đông đặc.
Rỗ khí có thể sinh ra ở bên trong hoặc trên bề mặt mối hàn, có thể tập trung hoặc nằm rời rạc trong mối hàn.
 Xem tiếp

Câu hỏi
NỨT - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC?


Trả lời
. Sử dụng vật liệu hàn chưa đúng.
· Tồn tại sức căng lớn trong liên kết hàn
 Xem tiếp

Câu hỏi
RỖ KHÍ – NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC?


Trả lời
Hàm lượng các bon trong kim loại cơ bản hoặc trong vật hàn quá cao.
Vật liệu hàn bị ẩm, bề mặt chi tiết hàn khi hàn bị bẩn, dính dầu mỡ, gỉ, hơi nước…
 Xem tiếp

Câu hỏi
LẪN XỈ LÀ GÌ?


Trả lời
LẪN XỈ - là loại khuyết tật rất rễ xuất hiện trong mối hàn, xỉ hàn và tạp chất phi kim loại có thể tồn tại trong mối hàn, cũng có thể trên bề mặt mối hàn hoặc ở chân mối hàn…
 Xem tiếp