Triết lý kinh doanhVới tầm nhìn của Kim Tín, Kim Tín sẽ trở thành thương hiệu và tập đoàn lớn trong ngành kim khí và gỗ. Vì thế Kim Tín luôn tâm niệm rằng Uy tín là kim chỉ nam, là sợi dây kết nối Kim Tín với khách hàng và người tiêu dùng.

                                            “ Lời hứa, lời cam kết của chúng tôi là Vàng”

Lượt xem :7832