Nhà máy

1. NHÀ MÁY SX VLH HƯNG YÊN

Địa chỉ : Đường D3, Khu D, KCN Phố Nối A, Hưng Yên
Điện thoại: (0321) 3967688 Fax: 03213. 967.688

2. NHÀ MÁY SX VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ : KCN Quán Ngang - Xã Gio Ngang - Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại: (053) 3636046 Fax: (053) 3825967

4. NHÀ MÁY VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN (Long An)

Địa chỉ : CCN Kiến Thành, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 372 6440 Fax: (072) 372 6441
Email: congnghehan@kimtingroup.com Websie: www.kimtingroup.com