Khu vực miền Bắc

1. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN HƯNG YÊN

Địa chỉ : Đường D3, Khu D, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên
Điện thoại: (0321) 3967 688 Fax: 03213.967.689
Email: info@kimtingroup.com Website: www.kimtingroup.com

2. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN HÀ NỘI

Địa chỉ: 40 Ngô Gia Tự, phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (0243) 971 5156 Fax:
Email: kimtinhanoi@kimtingroup.com Web: www.kimtingroup.com