6. CÔNG TY TNHH TM KIM TÍN (KIM TIN GROUP)CÔNG TY TNHH TM KIM TÍN (KIM TIN GROUP)
Địa chỉ : 69 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3950 6618 Fax: (08) 39506617
Email: info@kimtingroup.com Website:
www.kimtingroup.com