4. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN QUẢNG TRỊ
 Địa chỉ : KCN Quán Ngang - Xã Gio Ngang - Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị.
 Điện thoại:  (053) 247 5555                            Fax: (053) 363 6046