3. CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN QUẢNG BÌNH

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 90 Đường Hữu Nghị, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình
Điện Thoại: (052) 3822 028
website: www.kimtingroup.com