2. NHÀ MÁY SX VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN - QUẢNG TRỊ

NHÀ MÁY SX VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ : KCN Quán Ngang -  Xã Gio Ngang - Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại:  (053) 3636046                                               Fax: (053) 3825967